OSMAN ABALI ÖZGEÇMİŞ

DOÇ. DR. OSMAN ABALI


www.cocukaile.com

twitter/DrOsmanAbali

0 507 290 84 60

istanbul tıp fakültesi, 212 440 00 00-12818


Adı Soyadı: OSMAN ABALI

Doğum Tarihi: 25 Ekim 1972

Öğrenim Durumu:

 

 

 


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1997

Y. Lisans

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1997

Tıpta Uzmanlık

Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

İstanbul Üniversitesi

2003

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı :

Bipolar Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL

1998-2003

Ar.Gör. (Doktora)

İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Farmakoloji Anabilimdalı, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL

2003-Halen

Uzm Dr

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL

2007-2008

Doç Dr

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL

2008-halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

yok

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yok

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Okul Sağlığı Projesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Kağıthane Sağlık Grup Başkanlığı Tarafından Ortaklaşa Yürütülen Proje, Çocuk Ruh Sağlığı BirimiProje Başkanı,Kağıthane, İstanbul, 2002-2004.

2. Okul Ruh Sağlığı Projesi. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği ile Ataköy Lions Kulübü Tarafınan Yürütülen Eminönü ilçesi Okullarındaki Rehber Öğretmenlerin Eğitimine Yönelik Proje, Proje çalışanı,Eminönü, İstanbul, 2004

3. GENSOR. Gençlerin Ruhsal Problemlerine Yaklaşım Projesi. 1884 vakfı ve Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yürütülen Anne Babaları Gençlerin Ruhsal Sorunları Hakkında Eğitmeye Yönelik Proje, Proje çalışanı, İstanbul, 2002-2005.

4. Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetleri Projesi. İstanbul Üniversitesi Tarafından Destek Verilen Toyotasa Hastanesi ve Adapazarı Şehir Stadındaki Sağlık Hizmetlerinde Çocuk Psikiyatrisi ABD adına Proje çalışanı, Adapazarı, 1999.

İdari Görevler :

Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği Genel Sekreterliği 2002-2004

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

Türk Tabipler Birliği

Ödüller :

yok

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

yok

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Abali, O., H. Nazik, K. Gurkan, E. Unuvar, M. Sıdal, B. Öngen, F. Oğuz ve U. Tuzun, ‘'Group A Beta Hemolytic Streptococcal Infections And Obsessive-Compulsive Symptoms In A Turkish Pediatric Population,'' Psychiatry Clin. Neurosci., 60, 103-105 (2006).

A2. Garip H., O. Abali, K. Goker, U. Gokturk ve Y. Garip, ‘'Anxiety And Extraction of Third Molars In Turkish Patients,'' Br. J Oral Maxillofac. Surg., 42, 551-554 (2004).

A3. Mukaddes N.M., O. Abali ve K. Gurkan, ‘'Short Term Efficacy and Safety of Risperidone in Young Children with Autistic Disorder (AD),'' World J Biol. Psychiatry,5, 211-214 (2004).

A4. Akman M., D. Cebeci, V. Okur, H. Angin, O. Abalive O. Sazova, ‘'The Effects of Iron Deficiency on Infants Developmental Test Performance,'' Acta Pediatrica, 93, 1391-1395 (2004).

A5. Mukaddes N.M. ve O. Abali, ‘'Venlafaxine in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Short Communication,'' Psychiatry Clin. Neurosci., 58, 92-95 (2004).

A6.Yurtbay T, B. Alyanak, O.Abali, F.N. Kaynak ve M. Durukan, ‘'The Psychological Effects of Forced Emigration on Muslim Albanian Children and Adolescents,'' Community Ment. Health J.,39, 203-212 (2003).

A7. Mukaddes N.M. ve O. Abali, ‘'Quetiapine Treatment of Children and Adolescents with Tourette's Disorder,'' J. Child Adolesc. Psychopharmacol., 13, 295-299 (2003).

A8. Mukaddes N.M, O. Abali ve N. Kaynak, ‘'Citalopram Treatment of Children and Adolescents with Obsessive- Compulsive Disorder,'' Psychiatry Clin. Neurosci., 57, 405-408 (2003).

A9. Abali O, U. Tuzun, U. Gokturk, K. Gurkan, B. Alyanak ve I. Gorker, ‘'Acute Psychological Reactions of Children and Adolescents After the Marmara Earthquake: A Brief Prelimenary Report,'' Clinical Child Psychology and Psychiatry., 7, 283-287 (2002).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Abali O., M. Durukan, U.D. Tuzun, O. Gorgun, I. Ayan ve R. Kebuti, ‘'Psychological Assessment in Turkish Children with Cancer and Their Mothers,'' 50th American Academy of Child And Adolescent Psychiatry Anniversary Meeting, 14-19 October, Florida, USA, Vol 1, 142, 2003.

B2. Abali O., K. Gudek ve U.D. Tuzun, ‘'Violent Behavior and Commiting Offence After Divorce: A Case Study,'' 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, 22-27 September, Istanbul, Turkey, Vol 136, Suppl. 1, 292, Elsevier, 2003

B3. Abali O., B. Ozmen, A Kilincaslan, Y. Sahip, T. Parman ve S.U. Baysal, ‘'Psychiatric Assessment of Turkish School Age Children,''. XVI. ESSOP, European Society for Social Paediatrics, 26-18 October, Madrid, Spain, Vol 1, 126, 2003.

B4. Abalı O. ve M. Onur, ‘'Developmental Characteristics of Turkish Children,'' XVI. ESSOP, European Society for Social Paediatrics, 26-18 October, Madrid, Spain, Vol 1, 136, 2003.

B5. Akman M., D. Cebeci, V. Okur, H. Angin, Abali O. ve O. Sazova,'' The Effects of Iron Deficiency on Infants Developmental Test Performance,'' WONCA Europe, 9th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine. 18-21 June, Vol 1, 203, Ljubijana, Slovenia, 2003.

B6. Mukaddes N.M., O. Abali ve N. Kaynak, ‘'Citalopram Treatment of Children and Adolescents with Obsessive- Compulsive Disorder,'' XII World Congress of Psychiatry, 24- 29 August, Yokohama, Japan, Vol 1, 130-131, 2002.

B7. Mukaddes N.M., K. Gurkan, F.N. Kaynak ve O. Abali,‘'Sociodemographic and Clinical Characteristics of Turkish Children with Reactive Attachment Disorder,'' 8th World Association for Infant Mental Health. July 16-20, Amsterdam, Nerherlands, Vol 1, 147, 2002.

B8. Yurtbay T., B. Alyanak, O. Abali, F.N. Kaynak ve M. Durukan, ‘'The Psychological Effects of Forced Emigration on Muslim Albanian Children and Adolescents,'' The Promised Childhood Congress, April 29- May 3, Tel Aviv, Israel, Vol 1, 55, 2001.

B9. Abali O., U. Tuzun, U. Gokturk, K. Gurkan. B. Alyanak ve I. Gorker. ‘'Acute Psychological Reactions of Children and Adolescents After the Marmara Earthquake,'' ACPP Fourth European Conference, 19-21 January 2000, London, England.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

yok

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Abalı O. ve N.M. Mukaddes, ‘'Metilfenidat Tedavisi İle Ortaya Çıkan Varsanılar:Olgu Sunumu,'' Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 17, 195-197 (2007).

D2. Abalı O. ve U.D. Tüzün, ‘'Case Report: Syndenham's Chorea With Manic Symptoms,'' Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, (Baskıda-Kabul Tarihi: 2006).

D3. Abalı O., M. Onur, K. Gürkan, Ö. Çarkcı ve Ü.D. Tüzün, ‘'İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranış Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirlmesi,'' Düşünen Adam Dergisi, 19, 14-19 (2006).

D4. Abalı O., G. Kınalı, H. Beşikçi ve M. Ceren, ‘' Kekemelik İle Başvuran Çocuk ve Gençlerde Kekemelik Şiddeti Sözel IQ Performansı Değerlendirmesi,'' Genel Tıp Dergisi, 16, 61-63 (2006).

D5. Abalı O., Ü.D. Tüzün ve K. Gürkan, ‘'Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi,'' Genel Tıp Dergisi,16, 121-124 (2006).

D6. Gürkan K., Ü.D. Tüzün ve O. Abalı, ‘'Alopesi Areatalı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar'' Düşünen Adam Dergisi,19, 72-76 (2006).

D7. Abalı O., M. Durukan, N.M. Mukaddes ve Ö. Polvan, ‘'Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi,'' Haseki Tıp Bülteni, 44, 60-65 (2006).

D8. Durukan M., O. Abalı ve Ü.D. Tüzün, ‘'Pediatrik Onkolojide Bir Aile Çalışması Örneği'', Haseki Tıp Bülteni, 44, 17-20, (2006).

D9. Abalı O, Onur M, Gürkan K, Çelik Ö, Tüzün ÜD, ‘'İlköğretim Çağı Çocuklarında Görülen Enürezis Nokturna ve Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13, 49-53, (2006).

D10. Abalı O, Durukan M, Güdek K, Tüzün ÜD, ‘'Aile Değerlendirme Ölçeğinin (ADÖ) Çocuk Psikiyatrisi'ndeki Uygulaması ve Değerlendirilmesi'' Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 10, 108-110, (2006).

D11. Abalı O., H. Kılınçaslan, F. Gün, A. Kılınçaslan, T. Salman, A. Çelik, A. Aydoğdu ve Ü.D. Tüzün, ‘'Çocuk Cerrahisi Servisinde Yatan Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme'' Çocuk Cerrahisi Dergisi,19, 84-87 (2005).

D12. Abalı O., H. Beşikçi, G. Kınalı ve Ü.D. Tüzün, ‘'Kekemelik Başlangıcında Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi,'' Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 15, 19-21 (2005).

D13. Abalı O., H. Beşikçi, G. Kınalı ve Ü.D. Tüzün, ‘'Kekeme Çocuk ve Ergenlerin Anne Babalarının Psikiyatrik Semptomlarının Değerlendirilmesi,'' Düşünen Adam Dergisi, 16, 144-146 (2003).

D14. Abalı O., G. Sözen ve Ü.D. Tüzün, ‘'Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi,'' İbni Sina Tıp Dergisi, 7, 106-109 (2002).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Abalı O., ‘'Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu,'' II. Istanbul Otizm Sempozyumu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 5-7 Ekim, Cilt 1, 3, Istanbul, 2004.

E2. Abalı O., G. Kınalı, ve H. Beşikçi, ‘'Kekemelik Bulunan Çocuk ve Ergenlerde Kekemelik Şiddeti ile Zeka Gelişiminin Karşılaştırılması'' 2. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 28-30 Mayıs, Cilt 1, 210-213, Eskişehir, 2004.

E3. Abalı O. ve N.M. Mukaddes, ‘'Bipolar Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı,'' 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan, Cilt 1, 145-146, 2004.

E4. Nadir S, O. Abalı, H. Ertem ve A. Bulut, ‘'Enürezisi Olan Çocukların Anksiyete ve Uyum Durumları,'' XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül, Cilt 1, 290-291, İstanbul, 2004.

E5. Abalı O., G. Kınalı ve H. Beşikçi, ‘'Kekemelik Başlangıcı ve Anne Baba Tutumları,'' II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran, Cilt 1, 170, Istanbul, 2003.

E6. Abalı O., B. Özmen, A. Kılıncaslan, Y. Sahip, T. Parman ve S.U. Baysal, ‘'İlköğretim Çağı Çocuklarında Genel Psikiyatrik Değerlendirme,'' II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran, Cilt 1, 102, Istanbul, 2003.

E7. Abalı O, M. Onur, K. Gürkan, Ö. Çarkcı ve Ü.D. Tüzün, ‘'İlköğretim Çağı Çocuklarındaki DEHB Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirlmesi,'' 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Cilt 1, 28, Ankara, 2003.

E8. Abalı O., M. Onur, K. Gürkan, Ö. Çarkcı ve Ü.D. Tüzün, ‘'İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranış Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirlmesi,'' 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Cilt 1, 32, Ankara, 2003.

E9. Abalı O., H. Kılınçaslan, F. Gün, A. Kılınçaslan, T. Salman, A. Çelik, A. Aydoğdu ve Ü.D. Tüzün, ‘'Çocuk Cerrahisi Servisinde Yatan Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme,'' 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Cilt 1, 75, Ankara, 2003.

E10. Abalı O., M. Onur, K. Gürkan, Ö. Çarkcı ve Ü.D. Tüzün, ‘'İlköğretim Çağı Çocuklarında görülen Enürezis Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirlmesi,'' 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Cilt 1, 54, Ankara, 2003.

E11. Kılıncaslan A., O. Abalı ve Ü.D. Tüzün, ‘'SSRI Kullanımı Sonrasında Oluşan Enürezis: İki Olgu Sunumu,''13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Cilt 1, 55, Ankara, 2003.

E12. Abalı O., H. Beşikçi, G. Kınalı ve Ü.D. Tüzün, ‘'Kekeme Çocuk ve Ergenlerin Anne Babalarının Psikiyatrik Semptomlarının Değerlendirilmesi'' 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongrei,15-17 Mart, Cilt 1, 33, Istanbul, 2002.

E13. Abalı O., G. Sözen ve Ü.D. Tüzün, ‘'Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi,'' 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-17 Mart, Cilt 1, 36, Istanbul, 2002.

E14. Abalı O., K. Gürkan ve Ü.D. Tüzün, ‘'Seperasyon Anksiyetesi Bulunan Çocukların Anne ve Babalarının Depresyon, Anksiyete ve Genel Psikiyatrik Durumlarının Değerlendirilmesi,'' 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan, Cilt 1, 41, Antalya, 2001.

E15. Abalı O., K. Gürkan, N. Kaynak ve Ü. Göktürk, ‘'Enürezis Nokturna ve Tedavi Etkinlikleri,'' 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan, Cilt 1, 42, Antalya, 2001.

E16. Abalı O., Ü.D. Tüzün, Ü. Göktürk, K. Gürkan, B. Alyanak ve I.Görker, ‘'I. Marmara Depremi Sonrasında Çocuk ve Ergenlerde Görülen Akut Psikolojik Reaksiyonlar,'' 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs, Cilt 1, 20, Antalya, 2000.

E17. Abalı O., M. Durukan, N.M. Mukaddes ve Ö. Polvan, ‘'Bir Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Verileri Ve Mevcut Psikopatoloji Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi,'' 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs, Cilt 1, 28, Antalya, 2000.

E18. Abalı O., Ü.D. Tüzün, K. Gürkan ve B. Alyanak, ‘'Konsültasyon Liyezon Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi,'' 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs, Cilt 1, 28-29, Antalya, 2000.

E19. Abalı O., İ. Eren, A. Eryılmaz, B. Umman ve I.B. Kulaksızoğlu, ‘'Akut Miyokard Enfarktı Tanısı ile Yatan Hastaların Akut ve Subakut Dönemdeki Depresyon-Anksiyete Puanları ile Yoğun Bakıma Uyum Durumlarının Karşılaştırılması'' 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim, Cilt 1, 64, Antalya, 2000.

E20. Abalı O., İ. Eren, A. Eryılmaz, B. Umman ve I.B. Kulaksızoğlu, ‘'Akut Miyokard Tanısı ile Yatan Hastaların SCID I Tanı Profilleri ve Akut Dönemdeki Depresyon-Anksiyete Puanları ile Yoğun Bakıma Uyum Durumları,'' 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim, Cilt 1, 64, Antalya, 2000.

E21. Abalı O., M. Durukan, K. Güdek ve Ü.D. Tüzün, ‘'Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde Uygulanan Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi,'' 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs, Cilt 1, 35, Antalya, 2000.

E22. Alyanak B, T. Yurtbay, M. Durukan, O. Abalı ve N. Kaynak, ‘'Kosova'dan Göç Eden Bazı Arnavut Ailelerin Sosyodemografik Verileri Ve Ailelerin Çocuklarda Bildirdiği Semptom Profili,'' 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 10-13 Mayıs, Cilt 1, 24-25, Antalya, 2000.

E23. Gurkan K, Ü.D. Tüzün, B. Alyanak ve O. Abalı,‘'1999-2000 Tarihleri Arasında İ Ü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyon Liyezon Polikliniğine Başvuran Alopesi Areata Ve Total Alopesili Hastalarda Psikiyatrik Tanılar,'' 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 Mayıs, Cilt 1, 29, Antalya, 2000.

E24. Abalı O., ‘'Çocuk Psikiyatrisi Açısından Depremin Sonuçları,''İstanbul Tıp Fakültesi Kurultayı, Deprem ve Tıp,'' 15-16 Kasım, İstanbul, 2000.

F. Diğer yayınlar :

yok

2007 yılından sonraki çalışmalar

1-18 th IACAPAP ınternational association for child and adolescent psyschiatry and allied professions. April 30- May 3, 2008 ıstanbul, TURKEY,

· The Assssment of Anxiety Symptoms in Children With School Phobia

Osman Abalı, Sevcan Karakoç, Canan Tanıdır, Fuat Kırcelli, Arzu Samur, Murat Coşkun

· Treatment of Choking Phobia with Mirtazapine.

Canan Tanıdır, Işılay Altıntaş, Osman Abalı, Ülkü Göktürk

2-XXVIII th International Congress of the World Federation of Hemophilia, june 1-5, 2008, Istanbul, TURKEY

· The Assessment of anxiety symptoms and parent attitude in children with hemophilia

Osman Abalı, Bülent Zulfikar, Fuat Kırcelli, Sevcan Karakoç, Ulku Göktürk and Mehtap Duman

3-Erken başlangıçlı psikiyatrik bozukluklar 12. Ergen Günleri. 14-17 kasım 2007, Crowne Plaza Hotel, Istanbul

Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.